Přehled novinek

  • Vítáme Vás na našich stránkách

    2013 1.3

    Dovolujeme si přivítat všechny návštěvníky našich internetových stránek. Sdružení VSOR neprovozovalo zatím žádné stránky pro informování veřejnosti. Tyto stránky vznikaly v roce 2012 s přispěním mnoha spolupracovníků, vedení sdružení a zaměstnance VSOR. Touto cestou chceme všem spolutvůrcům našich stránek poděkovat.