Investice

Plán investic r. 2012 - pdf

Plán investic r. 2013 - pdf

Plán investic r. 2014 - pdf

Plán investic r. 2015 - pdf

Plán investic r. 2016 - pdf

Plán investic r. 2017 - pdf

Plán investic r. 2018 - pdf

Plán investic r. 2019 - pdf

Fotografie investic:

 • Kostelík - obnova vodovodu - foto
 • Lubná - obnova vodovodu III. a IV. etapa - foto
 • Rakovník - úpravna vody Studánky sanace vodojemu - foto
 • Rakovník - V Jamce přeložka vodovodu - foto
 • Řevničov - denitrifikace - foto
 • Týřovice - obnova vodovodu přivaděče - foto
 • Rakovník - ČOV modernizace 1. a 2. shrabovací linky v usazovacích nádržích 2020 - foto
 • Olešná - ČOV intenzifikace 2020 - foto
 • Rakovník - Šamotka ČOV obnova technologie 2020 - foto
 • Rakovník - Antonín ÚV 2020 - foto
 • Jesenice u Rakovníka - Wintrova 2. etapa, Hliniště prodloužení vodovodu a kanalizace 2020 - foto
 • Jesenice u Rakovníka - Školní konec obnovy vodovodu a kanalizace 2020 - foto