Investice

Plán investic r. 2012 - pdf

Plán investic r. 2013 - pdf

Plán investic r. 2014 - pdf

Plán investic r. 2015 - pdf

Plán investic r. 2016 - pdf

Plán investic r. 2017 - pdf

Plán investic r. 2018 - pdf

Plán investic r. 2019 - pdf

foto investice

  • Kostelík - obnova vodovodu - foto
  • Lubná - obnova vodovodu III. a IV. etapa - foto
  • Rakovník - úpravna vody Studánky sanace vodojemu - foto
  • Rakovník - V Jamce přeložka vodovodu - foto
  • Řevničov - denitrifikace - foto
  • Týřovice - obnova vodovodu přivaděče - foto