Kdo jsme

Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka bylo založeno roku 1994 jako vlastnická společnost vodohospodářské infrastruktury. Počáteční hodnota majetku dle pořizovacích cen 16 zakládajících obcí byla 229 mil. Kč, na konci roku 2011 hodnota majetku spravovaného VSOR překročila 902 mil. Kč za účasti 33 členů sdružení... Více informací

Naše služby

  • Podporujeme vzájemnou spolupráci a pomoc na úseku zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod.
  • Sjednocujeme ekologickou politiku území a urychlujeme výstavbu vodovodů a kanalizací.
  • Prosazujeme racionálního hospodaření se zdroji pitné vody a jejich ochrany
  • Sdružujeme finanční a další prostředky a koordinujeme postup při získávání dotací a subvencí pro rozvoj vodohospodářských zařízení.

Rychlý kontakt:    +420 313 521 030 | info@vsor.cz

Novinky

Studie

201931.05

Sdružení VSOR se věnuje problematice působení sucha a snížování vydatnosti podzemních zdrojů v našem regionu Rakovnicko. Pro řešení tohoto problému sdružení společně s provozovatelskou společností RAVOS, s.r.o. připravuje…

Jmenování do komise Sucho

201901.04

Dne 1. 4. 2019 jmenovala paní Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, pana Mgr. Tomáše Valera členem ,,Komise pro zmírňování negativních dopadů sucha a nedostatku vody ve Středočeském kraji" jako…