Konání valné hromady

Termíny konání valných hromad (VH)

Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, kterou tvoří zástupci všech členů sdružení. Zasedání valné hromady se dle platných Stanov sdružení musí konat nejméně 1x ročně.

Zasedání VH obvykle začíná ve 13.00 hodin s místem konání v zasedací místnosti v budově společnosti RAVOS, Frant. Diepolta 1870 v Rakovníku.

Zápisy ze zasedání orgánu sdružení jsou k dispozici v kanceláři VSOR.

Pokud se zástupce člena VSOR nemůže zúčastnit zasedání valné hromady, má možnost na základě plné moci pověřit jiného člena VSOR k zastupování.