Orgány sdružení

Valná hromada

  • nejvyšší statutární orgán
  • tvoří ji zástupci všech členů: zástupci obcí a zástupce společnosti RAVOS, s.r.o.

Představenstvo

Vedení představenstva

  • Mgr. Tomáš Valer - předseda
  • Ing. Roman Valuš - místopředseda

Ostatní členové představenstva

 

  • Lenka Daenemarková
  • MUDr. Ivo Trešl
  • Miroslav Macák

Předseda představenstva

  • Mgr. Tomáš Valer

Členové sdružení

seznam členů VSOR - pdf


 

 
 

 

 

Mapa členů 2019.png

Aktuálně k r.2021

  • Obec Hracholusky se stala členem sdružení - 12/2020
  • Obec Račice vystoupila ze sdružení - 12/2020

Vznik a registrace VSOR

Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka bylo založeno na základě zakladatelské smlouvy uzavřené dne 30.6.1994.

VSOR bylo zapsáno do registru Okresního úřadu v Rakovníku dne 29.7.1994 pod č.j. vnitř. 343/94 reg. 2/94.

Dne 14.2.2005 proběhla registrace VSOR u Krajského úřadu Středočeského kraje č. 29/2002/RK.

Dne 25. 10. 2013 proběhla aktualizace registru u Krajského úřadu Středočeského kraje 
č. 29/2002/RK pod č.j. 153658/2013/KUSK.

Od 1. 1. 2014 v souvislosti s platností Zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník je VSOR registrováno ve spolkovém rejštříku u Městského soudu v Praze 1.1.2014 pod spis.zn. L58923.


Zaměstnanci

Personální zajištění činnosti VSOR

Od roku 2012 byly manažerské, technické i administrativní činnosti VSOR zabezpečeny vlastním zaměstnancem.

Uvedené činnosti, jejichž objem narůstal, byly dosud zajišťovány na základě mandátních smluv pracovníky RAVOS, s.r.o.

Manažerkou sdružení se na základě výběrového řízení stala od 1.1.2012 Ing. Věra Čermáková, stavební inženýr s autorizací v oboru pozemního stavitelství. 

K zajištění administrativní činnosti VSOR byl 5. 8. 2013 přijat na zkrácený pracovní úvazek další zaměstnanec - Martina Smereková. Pracovní úvazek byl od 1. 10. 2014 rozšířen na plný pracovní úvazek.

Od února r. 2020 byl přijat k zajištění technického dozoru staveb na zkrácený pracovní úvazek Jaroslav Kodeš.

Od března r. 2023 byl přijat k zajištění administrativně - technické činnosti Martin Hrdlička Bc.

 

Zaměstnanci:

Ing. Věra Čermáková - manažer správy majetku

Martina Smereková - administrativní pracovník

Jaroslav Kodeš - TDS

Bc. Martin Hrdlička - technický referent