Přehled VHIV roku 2019

Informace o vodohospodářské investiční výstavbě jsou k dispozici ve složce Sdružení-> Investice.