Zasedání představenstva

Termíny zasedání představenstva

Představenstvo se na svém zasedání dne 9.1. 2012 usneslo
1/67 P:

Zasedání představenstva se budou konat pravidelně každý měsíc, a to každé druhé pondělí v daném měsíci. Začátek zasedání bude ve 13.00 hodin s místem konání v zasedací místnosti v přízemí budovy čp. 492, ul. Frant. Diepolta v Rakovníku. V měsíci červenec a srpen se pravidelné zasedání nebude konat.

Termíny zasedání vedení představenstva

Zasedání vedení představenstva je svoláváno dle konkrétní potřeby sdružení.

Vedení představenstva je tvořeno předsedou a místopředsedou představenstva, kteří na zasedání konzultují problematiku a zadávají úkoly manažerovi sdružení.

Místem konání je zasedací místnost budovy čp. 492, ul. Frant. Diepolta v Rakovníku.

Zápisy ze zasedání orgánů sdružení jsou k dispozici v kanceláři VSOR.