Studie

31. 5. 2019

Sdružení VSOR se věnuje problematice působení sucha a snížování vydatnosti podzemních zdrojů v našem regionu Rakovnicko. Pro řešení tohoto problému sdružení společně s provozovatelskou společností RAVOS, s.r.o. připravuje propojení města Rakovník, města Jesenice a vodovodního přivaděče Stebno. Propojení by posílilo zdroje pitné vody a rozšířilo síť skupinových vodovodů (dále jen „SV“) na Rakovnicku. Toto propojení na Severočeskou vodárenskou společnost je již řešeno ve stupních:

  1. Investiční záměr z data 10/2017
  2. Studie proveditelnosti z data 11/2018
  3. Doplnění studie proveditelnosti z data 5/2019.

Studii proveditelnosti „Využití stávajícího napojení vodovodu Jesenice na SV Stebno a jeho propojení se systémem SV Rakovník“ a ostatní stupně vyhotovila pražská projekční kancelář Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (dále jen „VRV“). Studie byla zástupci sdružení VSOR a VRV projednána na MZe pro možnosti financování dotačními prostředky i pro taková zásadní a nákladná opatření. Dále bylo pro uvedený projekt požádáno u Středočeského kraje o zařazení akce do seznamu priorit kraje.