Veřejné ukončení akce Rakovník obnova vodovodu

13. 10. 2016

Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka

Frant. Diepolta 1870, 269 01 Rakovník jako investor

oznamuje veřejné ukončení realizace akce

Rakovník - obnova vodovodu - ul. Zd. Havlíčkové, Vojtěšská, Čelakovského a Hwiezdoslavova“.

Veřejné ukončení akce proběhne dne 13.10. 2016 od 10,00 hodin v parčíku na křižovatce ulic Zd. Havlíčkové a Bezděkov.

Tato akce byla realizována s finančním příspěvkem Středočeského kraje v období duben až říjen 2016. Následně po obnově vodovodu byla provedena rekonstrukce povrchů uvedených ulic, investorem povrchů bylo Město Rakovník.