Technický standard vodohospodářských staveb

24. 11. 2014

Technický standard vodohospodářkých staveb byl schválen 54. zasedáním valné hromady dne 24.11.2014. Tato směrnice se vydává za účelem zabezpečení jednotného konstrukčního řešení vodohospodářských a s nimi souvisejících staveb.
Technický standard byl sestaven na základě praktických zkušeností s provozováním vodohospodářské infrastruktury a doporučuje se jako nejvýhodnější řešení. Tento materiál nenahrazuje projekční řešení. Navržené technické standardy je třeba z důvodu jednotnosti dodržovat při přípavě a realizaci nových staveb, obnov, modernizací, rekonstrukcí a oprav. Ke schvalování dílčích úprav dokumentu bylo pověřeno přestavenstvo sdružení VSOR. Tento dokument je k dispoici v části KE STAŽENÍ.