Spolkový rejstřík

1. 1. 2014

Od 1. 1. 2014 je VSOR nově evidován ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, Slezská 9, Praha 2, který je věcně a místně příslušný ve věcech návrhů na zápis změn zapsaných údajů či jejich výmazu ve spolkovém rejstříku.
S účinností zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník a zákona 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob vykonávají působnost krajských úřadů v oblasti evidování zájmových sdružení právnických osob rejstříkové soudy. KÚSK předal veškerou spisovou dokumentaci VSOR Městskému soudu v Praze, pracoviště Slezská, Slezská 9, 120 00 Praha 2.