Novela stanov sdružení

1. 11. 2013

Novelu stanov schválila valná hromada VSOR na svém zasedání dne 15. 4. 2013. Novelizované znění bylo rozesláno všem členům sdružení. Dne 25. 10. 2013 vydal Krajský úřad Středočeského kraje rozhodnutí, ve kterém novelizaci stanov vzal na vědomí.
Poslední novelizace stanov proběhla v roce 2001, od té doby došlo ke změně legislativy i potřeb sdružení, a bylo tedy nutno přistoupit k novelizaci našich stanov. Novela prošla několika jednáními představenstva a byla předložena členům sdružení v konečné verzi odborně připomínkovanou po vodohospodářské i právní stránce. Úplné znění novelizace stanov je k dispozici v části KE STAŽENÍ.