Konání valné hromady

Termíny konání valných hromad (VH)

Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, kterou tvoří zástupci všech členů sdružení. Zasedání valné hromady se dle platných Stanov sdružení musí konat nejméně 1x ročně.

Zasedání VH obvykle začíná ve 13.00 hodin s místem konání v zasedací místnosti v budově společnosti RAVOS, Frant. Diepolta 1870 v Rakovníku.

Zasedání VH v roce 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

49. zasedání valné hromady dne 19. 3. 2012 51. zasedání valné hromady dne 15. 4. 2013
50. zasedání valné hromady dne 26. 11. 2012 52. zasedání valné hromady dne 25. 11. 2013

53. zasedání valné hromady dne 28. 4. 2014 55. zasedání valné hromady dne 27. 4. 2015
54. zasedání valné hromady dne 24. 11. 2014 56. zasedání valné hromady dne 7. 12. 2015
57. zasedání valné hromady dne 18. 4. 2016  58. zasedání valné hromady dne 28.11.2016
59. zasedání valné hromady dne 10. 4. 2017  60. zasedání valné hromady dne 27.11.2017
61. zasedání valné hromady dne 23.4.2018

 

 

Následující zasedání valné hromady se bude na podzim r. 2018.

Zápisy ze zasedání orgánu sdružení jsou k dispozici v kanceláři VSOR.

Pokud se zástupce člena VSOR nemůže zúčastnit zasedání valné hromady, má možnost na základě plné moci pověřit jiného člena VSOR k zastupování.