Kdo jsme

Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka bylo založeno roku 1994 jako vlastnická společnost vodohospodářské infrastruktury. Počáteční hodnota majetku dle pořizovacích cen 16 zakládajících obcí byla 229 mil. Kč, na konci roku 2011 hodnota majetku spravovaného VSOR překročila 902 mil. Kč za účasti 33 členů sdružení... více informací

Naše služby

  • Podporujeme vzájemnou spolupráci a pomoc na úseku zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod.

  • Sjednocujeme ekologickou politiku území a urychlujeme výstavbu vodovodů a kanalizací.

  • Prosazujeme racionálního hospodaření se zdroji pitné vody a jejich ochrany

  • Sdružujeme finanční a další prostředky a koordinujeme postup při získávání dotací a subvencí pro rozvoj vodohospodářských zařízení.

Rychlý kontakt:    +420 313 521 030 | info@vsor.cz

Novinky

Veřejné ukončení akce Rakovník obnova vodovodu

201613.10

Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka jako investor oznamuje veřejné ukončení realizace akce „Rakovník - obnova vodovodu - ul. Zd. Havlíčkové, Vojtěšská, Čelakovského a Hwiezdoslavova“. Veřejné ukončení akce proběhne dne 13.10. 2016 od 10,00…

Sídlo kanceláře VSOR

201503.02

Od 2.2.2015 byly přesunuty kanceláře VSOR z podkrovních kanceláří budovy čp. 492 v ul. Frant. Diepolta v Rakovníku do kanceláří v přízemí této budovy. V případě návštěvy kanceláře VSOR prosím použijte vstup z chodníku a zvonek označený "VSOR".