Zasedání představenstva

Termíny zasedání představenstva

Představenstvo se na svém zasedání dne 9.1. 2012 usneslo
1/67 P:

Zasedání představenstva se budou konat pravidelně každý měsíc, a to každé druhé pondělí v daném měsíci. Začátek zasedání bude ve 13.00 hodin s místem konání v zasedací místnosti v přízemí budovy čp. 492, ul. Frant. Diepolta v Rakovníku. V měsíci červenec a srpen se pravidelné zasedání nebude konat.

Zasedání představenstva v roce 2015, 2016, 2017

93. zasedání představenstva dne 9. 2. 2015 103. zasedání představenstva dne 20. 1. 2016
94. zasedání představenstva dne 16. 3. 2015 104. zasedání představenstva dne 8. 2. 2016
95. zasedání představenstva dne 13. 4. 2015 105. zasedání představenstva dne 14. 3. 2016
96. zasedání představenstva dne 4. 5. 2015 106. zasedání představenstva dne 4. 4. 2016
97. zasedání představenstva dne 25. 5. 2015 107. zasedání představenstva dne 9. 5. 2016
98. zasedání představenstva dne 22. 6. 2015 108. zasedání představenstva dne 23. 5. 2016
99. zasedání představenstva dne 15. 9. 2015 109. zasedání představenstva dne 20. 6. 2016
100. zasedání představenstva dne 12. 10.2015 110. zasedání představenstva dne 12. 9. 2016 
101. zasedání představenstva dne 9. 11. 2015  111. zasedání představenstva dne 10. 10. 2016
102. zasedání představenstva dne 14. 12. 2015 112. zasedání představenstva dne 14. 11. 2016

113. zasedání představenstva dne 16. 1. 2017
114. zasedání představenstva dne 20. 2. 2017
115. zasedání představenstva dne 20. 3. 2017
116. zasedání představenstva dne 15. 5. 2017
117. zasedání představenstva dne 19. 6. 2017
118. zasedání představenstva dne 21. 8. 2017
119. zasedání představenstva dne 11. 9. 2017

 Následující zasedání představenstva se bude konat dne 9. října 2017

 

Termíny zasedání vedení představenstva

Zasedání vedení představenstva je svoláváno dle konkrétní potřeby sdružení.

Vedení představenstva je tvořeno předsedou a místopředsedou představenstva, kteří na zasedání konzultují problematiku a zadávají úkoly manažerovi sdružení.

Místem konání je zasedací místnost budovy čp. 492, ul. Frant. Diepolta v Rakovníku.

 

Zasedání vedení představenstva v roce 2015, 2016, 2017

37. vedení představenstva dne 3. 2. 2015   46. vedení představenstva dne 20. 1. 2016
38. vedení představenstva dne 2. 3. 2015   47. vedení představenstva dne 29. 2. 2016
39. vedení představenstva dne 11. 3. 2015   48. vedení představenstva dne 29. 3. 2016
40. vedení představenstva dne 11. 5. 2015   49. vedení představenstva dne 3. 5. 2016
41. vedení představenstva dne 3.7.2015   50. vedení představenstva dne 6. 6. 2016
42. vedení představenstva dne 17. 7.2015   51. vedení představenstva dne 11. 7. 2016
43. vedení představenstva dne 18. 8. 2015   52. vedení představenstva dne 18. 7. 2016
44. vedení představenstva dne 2. 9. 2015   53. vedení představenstva dne 2. 8. 2016
45. vedení představenstva dne 30. 11. 2015   54. vedení představenstva dne 23. 8. 2016
                                                                         55. vedení představenstva dne 20. 9. 2016
                                                                         56. vedení představenstva dne 3. 10. 2016
                                                                         57. vedení představenstva dne 3. 11. 2016

58. vedení představenstva dne 11. 1. 2017
59. vedení představenstva dne 6. 2. 2017
60. vedení představenstva dne 27. 4. 2017
61. vedení představenstva dne 7. 6. 2017
62. vedení představenstva dne 20. 7. 2017
63. vedení představenstva dne 4. 8. 2017

Zápisy ze zasedání orgánů sdružení jsou k dispozici v kanceláři VSOR.